Emme tarvitse lisää veroja

Emme tarvitse lisää veroja. Niin yksinkertaista.

Sanoman vaalikoneessa tiedusteltiin, pitäisikö pääomatuloista maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin, sillä kunnallisveroa maksetaan vain ansiotuloista. Pääomatuloilla elävät eivät siten osallistu kunnallisten palvelujen maksamiseen. Mielestäni pääomatuloista ei missään nimessä pidä maksaa veroja kotikuntaan. Pääomatulot ovat yleensä hyvän ja pitkän työn tulosta. Työn, josta on jo maksettu reilusti veroja, esimerkiksi palkkojen verotuksen, yhteisöveron ja alvien muodossa. Niistä ei pitäisi sen vuoksi verottaa enempää. En pidä oikeudenmukaisena, että työstä rangaistaan yhä enemmän. Myös piensijoittajilla on pääomatuloja, mutta niillä ei kuitenkaan eletä. Piensijoittajat ovat tehneet vastuullisen päätöksen, etteivät he tuhlaa kaikkia tulojaan tai makuuta rahojaan tileillään. Tuntuu järjettömältä, että vastuullisista päätöksistä rangaistaisiin lisäverojen muodossa. Tämä ei kannusta piensijoittamiseen millään tasolla, vaan ennemminkin karkottaa kansalaisia vastuullisesta oman taloutensa hallinnasta. Jos pääomaveroista maksettaisiin lisäveroja, tarkoittaisi se käytännössä sitä, että parempi kaataa kaikessa hiljaisuudessa omat rahat kaivoon, kuin kantaa vastuuta omasta taloudestaan.

Luodaan kannustava ympäristö ahkeruudelle ja lahjakkuudelle.

Vaalikoneessa esitettiin myös väite, jonka mukaan suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Olen tästä ylpeästi samaa mieltä. Ahkeruudesta ei tule syyllistää. Uskon täydestä sydämestäni siihen, että jokainen voi Suomessa menestyä tekemällä työtä. Teemme erilaisia töitä ja niistä jokainen on yhtä tärkeää. En vähättele lahjakkuuden tuomaa etua, mutta jos lahjakkuudesta tehdään tabu, ei meillä olisi esimerkiksi loistavia artisteja. Uskon kuitenkin, että lähes kaikki työt voi oppia ja niissä voi kehittyä, jos haluaa. Sen vuoksi mielestäni työntekoa ja ahkeruutta pitäisi palkita, eikä niistä pitäisi koskaan syyllistää. Lahjakkuus ja ahkeruus eivät siis johda vain tuloeroihin, vaan ennen kaikkea mahdollisuuksiin menestyä. Mahdollisuuksiin, joita meillä kaikilla voi kannustavassa ympäristössä olla. Luomalla kannustavan ympäristön ahkeruuteen ja lahjakkuuteen nojautuen, luomme paremman tulevaisuuden meille kaikille. Kannustavaa ilmapiiriä ei kuitenkaan luoda verottamalla ja syyllistämällä. Työnteon pitää olla kannattavaa ja nykyisin suurista tuloista maksetaan myös suuret verot, eikä tuloja ole syytä verottaa enempää. Tuloeroilla revittelyn sijaan tulisi keskittyä pohtimaan syitä työllisyysprosentin laskemisen takana. On syytä pohtia, kuinka esimerkiksi koronatoimet ovat vaikuttaneet työllisyyteen, ja miten voimme auttaa mahdollisimman useaa työllistymään.

Jotta koronakriisistä selvitään, pitää raha saada liikkeelle.

Vaalikoneessa tuotiin myös esille, miten kuntien taloutta on avitettu koronatuella. Koronakriisin todellinen hintalappu paljastuu kuitenkin viiveellä. Vaalikoneessa myös väitettiin, kuinka kotikaupungissani on ennemmin kiristettävä veroja kuin leikattava menoja talouden vakauttamiseksi koronakriisin jälkeen.

Mielestäni emme selviä koronakriisistä lisäverotuksella. Uskon, että meidän on saatava raha liikkeelle, jotta selviämme koronakriisistä. Meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus kuluttaa rahojaan esimerkiksi palveluihin, joita yritykset tuottavat ja joiden tuotoilla työntekijöiden palkat maksetaan. Kun yritys menestyy ja kykenee maksamaan työntekijöilleen palkkaa sekä mahdollisesti palkkaamaan lisää työvoimaa, kulutus lisääntyy entisestään ja luomme työpaikkoja sekä vaurautta kuntiin. Korottamalla veroja heikentäisimme ihmisten ostovoimaa, mikä puolestaan vähentäisi kulutusta entisestään. Se olisi yrityksille tuhoisaa erityisesti pandemian jälkeen.

En ole sitä mieltä, että kaikki verot pitäisi poistaa. Tarvitsemme veroja pitääksemme hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä, mutta mielestäni meidän tulisi keskittyä tukemaan yrityksiä ja tekemään vastuullisia päätöksiä talouden suhteen. Lainarahaan tukeutuminen yhä uudestaan – samalla kun esimerkiksi tieteestä leikataan ja yrityksiä ajetaan ahdinkoon – ei auta yhteiskuntaamme, eikä varsinkaan sen kansalaisia. Luodaan Helsinkiin ympäristö, jossa kannustetaan ahkeruuteen ja lahjakkuuden hyödyntämiseen. Ei veroteta ihmisiä talousahdinkoon asti, ja tehdään Helsingissä vastuullisia päätöksiä taloudessa, unohtamatta ilmastoasioita. Näin luomme paremman tulevaisuuden meille kaikille.

%d bloggaajaa tykkää tästä: